Coraz więcej Ukraińców pracuje na wyższych stanowiskach

pracownicy ukraina

W 2019 roku najwięcej Ukraińców znalazło zatrudnienie w przemyśle i rzemiośle. Bardzo duża liczba pracowników z Ukrainy otrzymała także pozwolenia na prace w rolnictwie, ogrodnictwie i usługach. Są to branże bardzo zależne od imigrantów zarobkowych i – niestety – wciąż zmagające się z niedoborami, zwłaszcza że w tym roku po raz pierwszy napływ nowych pracowników z Ukrainy był mniejszy niż w latach poprzedzających.

Fala imigracji z Ukrainy maleje, jakość pracy wzrasta

Niekorzystne rozwiązania dla sezonowych pracowników z Ukrainy, długi czas załatwiania formalności, a także otworzenie się niektórych krajów zachodnich na pracowników spoza Unii Europejskiej i poprawa sytuacji gospodarczej na Ukrainie – takie są najpoważniejsze powody spadku liczebności zarobkowych imigrantów ukraińskich w Polsce. W stosunku do zeszłego roku odnotowaliśmy aż 13 punktów procentowych mniejszy przyrost imigracji. To zła wiadomość, przede wszystkim dla branż, które ciągłość prac opierają właśnie na cudzoziemcach.

Są jednak także bardzo pozytywne informacje. Po pierwsze, zmiany zaszły w strukturze zarobków. Choć mediana w tym najwyższym przedziale (powyżej 2500 złotych) jest niższa niż jeszcze rok temu, to mediana dotycząca wszystkich pracowników z Ukrainy w Polsce nieustannie rośnie. Warto przy tym wspomnieć, że tylko 0,5% wszystkich zatrudnionych tutaj Ukraińców może liczyć jedynie na płacę minimalną. Po drugie, dotyczy to także ilości ukraińskich pracowników średniego i wyższego szczebla oraz stosunku pracowników niewykwalifikowanych do specjalistów.

Ilu specjalistów ukraińskich pracuje w Polsce?

Liczba pracowników ukraińskich, którzy w Polsce wykonują prace proste i niewymagające kwalifikacji wciąż jest bardzo duża i często niewspółmierna do ich rzeczywistego wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji. Szacuje się, że aż 73% Ukraińców to pracownicy niższego szczebla, przy czym trzeba zauważyć, że grubo ponad połowa z nich może pochwalić się średnim i wyższym wykształceniem (źródło: WynajemPracownikow.pl).

W 2019 roku specjaliści otrzymali zdecydowanie więcej zezwoleń na pracę niż w poprzednich latach. W pierwszej połowie tego roku takich zezwoleń było aż 2,2 tysiąca w porównaniu do 1,6 tysiąca z roku 2018. Podobny wzrost zaobserwowano również, jeśli chodzi o Ukraińców zatrudnionych w charakterze pracowników biurowych. Ich liczba w 2018 oraz 2019 roku wynosiła odpowiednio 4,8 tysiąca oraz 6,3 tysiąca zezwoleń. Ta liczba z pewnością byłaby większa, gdyby nie to, że taki charakter pracy wymaga od pracowników z Ukrainy zatrudnienia stałego, z którego uzyskaniem ciągle są problemy – z racji złożoności procedur, większość z nich wybiera raczej zatrudnienie sezonowe, i to na dość krótki, bo tylko 6-miesięczny okres. Atrakcyjna polityka migracyjna zwiększyłaby szanse na wypełnienie niedoborów, zwłaszcza w zakresie branż technicznych. Zdaniem ekspertów powinno się ułatwiać specjalistom z Ukrainy osiedlanie się w Polsce.

Ukraińcy na stanowiskach urzędniczych

Najmniejszą liczebnie grupę pracowników z Ukrainy stanowią osoby zatrudnione jako przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy i kierownicy. W tym roku obsadzono 404 stanowiska z tego zakresu. Choć wciąż jest to mała liczba, to warto zauważyć, że w stosunku do zeszłego roku uległa ona podwojeniu, a prognozy gospodarcze mówią, że ten sektor dalej będzie odnotowywać wzrost. To pokłosie tego, że Ukraińcy coraz częściej chcą pracować w sektorach odpowiadających ich umiejętnościom oraz faktu, że ich asymilacja z polskim społeczeństwem przebiega coraz sprawniej.